KALENDER 2012

JANUARI
FEBRUARI 1 februari: Manusstopp Släthåret nr 1
MARS
APRIL
MAJ 28-29 maj är rasklubbens stora event!
JUNI 1 juni: Manusstopp Släthåret nr 2
JULI
AUGUSTI
SEPTEMBER 1 september: Manusstopp Släthåret nr 3
OKTOBER
NOVEMBER 1 november: Manusstopp Släthåret nr 4
DECEMBER