KONTAKTPERSONER

Vill du arrangera någon aktivitet i rasklubbens namn? Kontakta då styrelsen! Aktivitetsförslaget ska vara styrelsen till handa minst 3 v innan det tilltänkta aktivitetsdagen, skriv även vem som arrangerar, var det ska äga rum och vad aktiviteten ska innehålla.


Klubben har inte längre aktivitetsansvariga, men istället kontaktperson/-er för de olika aktivitetsgrenarna! Är du intresserad av att vara kontaktperson för någon gren, kontakta styrelsen.


Kontaktpersoner
Kontaktpersoner
Lydnad, Brukslydnad och NoseWork: Birgitta Wenzer, birgita@flian.se

Agility: Susanne Streltzer, suddesanne@yahoo.com

Rallylydnad: Karoline Lindahl, karro_barro71@yahoo.se

Freestyle: vakant

Viltspår: vakant