FACEBOOK

Rasklubben har nu en Facebook-sida som drivs av styrelsen och vår webbmaster. Denna sida ska fungera som komplement till hemsidan och som involvering av er medlemmar. All information kommer att presenteras här på hemsidan, men mycket av informationen kommer vi även att gå ut med på Facebook-sidan. Detta för att kunna nå ut med information snabbt till många människor. Men var inte orolig, du som inte har Facebook kommer inte att gå miste om någon viktig information. Det kan dock hända att Facebook uppdateras med lite bilder och anekdoter, som inte kommer att nå hemsidan. Facebook har också den fördelen att ni medlemmar kan vara mer aktiva, genom att dela bilder på och historier om era släthår. Det ni lägger upp på rasklubbens Facebook-sida kan komma att användas på hemsidan eller i tidningen Släthåret - vill ni inte detta, kom ihåg att skriva detta i kommentaren till bilden! Så alla ni som har Facebook, gilla sidan, och var aktiva!


Rasklubben har valt att ha det som kallas för en "sida" och inte en "grupp", detta för att rasklubbens information inte ska försvinna i mängden. Detta gör inte att ni som gillat sidan ska vara mindre aktiva eller att era bilder etc inte syns. Vi vill se er! Men kom ihåg att gå in under "inlägg från besökare" så att ni ser vad andra lägger upp för bilder etc.


Har du några synpunkter eller funderingar på antingen Facebook-sidan eller hemsidan, kontakta webbmaster (webbmaster(a)foxterrierklubben.com) eller styrelsen.