RASKLUBBSTIDNINGEN "SLÄTHÅRET"

Rasklubbstidningen "Släthåret" ingår i medlemskapet och kommer ut fyra gånger varje år.

Redaktör:
Annika Larsson, tidningen(a)foxterrierklubben.com

Ansvarig utgivare: Ordförande

Manusstopp:
nr 1: 1 februari, ute ca 1 mars
nr 2: 1 juni, ute ca 1 juli
nr 3: 1 september, ute ca 1 oktober
nr 4: 1 november, ute ca 1 december


Annonser för medlemmar:
Helsida färg 300:-, sv/v 150:-
Halvsida färg 150:-, sv/v 75:-

Kommersiella medlemmar/icke medlemmar:
Helsida färg 500:-, sv/v 350:-
Halvsida färg 350:-, sv/v 200:-

+100:- vid hjälp med utformning, detta tillfaller tidningskassan.


Postgironummer: 96 70 57 - 1
Bankgironummer:308-3557


Om din tidning uteblir: ta kontakt med klubbens kassör.

Material
All som handlar om släthårig foxterrier är välkommet! Vi har en del fasta punkter i tidningen som t.ex. championatannonser, läs mer om dessa här nedan. Du får gärna höra av dig om du har förslag på artiklar, intervjuer etc. Maila eller posta material i god tid till redaktören (tidningen(a)foxterrierklubben.com). Bifoga frankerat och addresserat kuvert om du vill ha material i retur. OBS! Bildupplösning 300 dpi. Bilder från internet går inte att använda eftersom de har för låg upplösning.

Championatannonser
Om din hund blivit champion kan du få en championatannons införd utan extra kostnad i Släthåret! Skicka in en bild på hunden, namn med fullständiga titlar och registreringsnummer. Stamtavla hämtar vi direkt från Hunddata. Meriterna som lett fram till championatet/championaten ska innehålla följande följande information:

  • Arrangör och ort, t.ex. SKK, Malmö
  • Datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD
  • Utmärkelser: evt BIR/BIM, BIG/BIS-placering, CERT eller CACIB
  • Domare: för- och efternamn
Uppgifterna skickas till tidningen(a)foxterrierklubben.com.

Skänkta medlemskap
Uppgifter om skänkta medlemskap ska skickas till klubbens kassör, detta eftersom det är kassören som har hand om medlemslistorna. Släthårets redaktör och klubbens sekreterare får namn och adresser när betalningen kommit in till klubben.

Namnspecial - Vad heter din foxterrier?
Vi har under några år haft en serie där medlemmar berättar hur deras hundar fått sina namn. Det brukar bli intressanta små historier och vi behöver alltid nya namn! Varför döper vi hundar som vi gör? Många har en tanke bakom, stor eller liten. Skriv några rader om hur det kom sig att din hund fick sitt namn. Maila din text, ålder på hunden och en bild till tidningen(a)foxterrierklubben.com.

Gamla tidningar 15 kr/st
Du kan nu beställa gamla nummer av Släthåret, kontakta klubbens kassör om du är intresserad!

  • 2009: nr 1
  • 2008: nr 2, 3, 4
  • 2007: nr 2, 3
  • 2005: nr 2, 4
  • 2004: nr 2, 3, 4
  • 2003: nr 2, 3, 4

Samarbete tidning - hemsida
Material som skickas in till tidningen kan komma att publiceras på hemsidan och vice versa. Om text, bilder m.m. endast får användas på ena stället måste detta anges vid insändandet av materialet!