ÅRSBÄSTALISTAN

BERÄKNING AV ÅRETS AGILITYFOX, reglerna gäller från 2011-01-01.


5 agilityresultat + 5 hoppresultat räknas. Hunden med högst poäng vinner.
Endast individuella resultat räknas och du måste själv sammanställa och skicka in resultaten.

Klass Fel Felfri Pinne/SM-pinne Maxpoäng/lopp
Klass 1 1 p 3 p 2 p 5 p
Klass 2 2 p 6 p 3 p 9 p
Klass 3 3 p 10 p 5 p 15 p

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Agilityfox!