ÅRSBÄSTALISTAN

BERÄKNING AV ÅRETS JAKTFOX, reglerna gäller fretroaktivt från 2012-01-01.


För att vara berättigad att tävla om Årets Jaktfox, ska hunden ha ett jaktchampionat-meriterande utställningsresultat. Detta behöver inte vara taget under ansökningsåret, utan följer hunden. (Får dock bytas ut mot bättre resultat.)

Grytproven ska vara gjorda under det gågna kalenderåret.

Vid lika slutpoäng gäller denna turordning; högsta utställnings- och grytpoäng. Samtliga resultat i varje diciplin får räknas.

Utställning (junior-, unghunds-, jakt- och öppenklass)
CK = 6 poäng
Excellent = 5 poäng
Very Good = 4 poäng
Godd = 2 poäng

Grytprov Anlagsprov i speciella provgryt
Godkänt Anlagsprov, kvalitet 1 = 5 poäng
Godkänt Karaktärsprov, kvalitet 2 = 3 poäng
Godkänt Apporteringsprov = 3 poäng

Jaktprov 1:a-pris = 10 poäng
2:a-pris = 8 poäng
3:e-pris = 6 poäng

Ansökan om priset ska göras senast den 31 mars.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Jaktfox!

Notera att p.g.a. att alla jaktprov måste passera ett kollegium inom Grythundsklubben så kan vi inte utse Årets Jaktfox förrän framåt Årsmötet i slutet av maj!