ÅRSBÄSTALISTAN

BERÄKNING AV ÅRETS LYDNADSFOX


För att ha rätt att delta i Årets Lydnadsfox måste ekipaget startat i minst en tävling under året. Endast officiella tävlingar ger poäng. De fem bästa resultaten samt eventuella titlar som erövrats under kalenderåret räknas. Vi har valt att inte premiera placeringar vid lydnadstävlingar då dessa kan bero mer på motståndarnas än hundens och förarens egen prestation. Vid lika poäng vinner det ekipage som har högst snittpoäng, oberoende av vilken klass man tävlat i.

Pris-poäng     1:a pris     2:a pris     3:e pris     Titel-poäng
Klass I
9 p
5 p
1 p
LP I = 4 p
Klass II
10 p
6 p
2 p
LP II = 6 p
Klass III
11 p
7 p
3 p
LP III = 8 p
Elit
12 p
8 p
4 p
Championat = 10 p

Deltagarpoäng = 1

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Ã…rets Lydnadsfox!