ÅRSBÄSTALISTAN

BERÄKNING AV ÅRETS SLÄTHÅR, reglerna gäller retroaktivt från 2013-01-01.


Ägaren sammanställer själv resultat, och anger hundens namn, datum, arrangör, och pris på de 5 utställningar som man önskar tillgodoräkna sig.

Poängskalan som används:
BIR
BIM
2 BH/BT
3 BH/BT
4 BH/BT

= 7 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i rasen
= 6 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön
= 4 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön
= 3 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön
= 2 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön

BIG-1
BIG-2
BIG-3
BIG-4
= 10 poäng
= 8 poäng
= 6 poäng
= 5 poäng
BIS-1
BIS-2
BIS-3
BIS-4
= 10 poäng
= 8 poäng
= 6 poäng
= 5 poäng

Ex. BIG-1 + BIS-1 + antalet deltagande i rasen (t ex 10 st) blir: 7p (BIR) + 9p (slagna konkurrenter i rasen) + 10p + 10p = 36 poäng.

Rasspecialen för Släthårig Foxterrier har egen poängräkning:
Stora Specialen Lilla Specialen
BIR
BIM
2:a BH/BT
3:a BH/BT
4:a BH/BT
= 40 poäng
= 35 poäng
= 30 poäng
= 28 poäng
= 26 poäng
BIR
BIM
2:a BH/BT
3:a BH/BT
4:a BH/BT
= 25 poäng
= 20 poäng
= 15 poäng
= 13 poäng
= 11 poäng

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Släthår!