ÅRSBÄSTALISTAN

BERÄKNING AV ÅRETS UPPFÖDARE, AVELSHANE OCH AVELSTIK


Årets uppfödare = minst 3 och max 5 hundar med CK.
De 5 bästa resultaten på uppfödningarna räknas.

Årets avelshane = minst 3 och max 5 avkommor med CK.
De 5 bästa resultaten på avkommotna räknas. Avkommorna måste vara undan minst 2 tikar eller fler, dvs olika kombinationer.

Årets avelstik = minst 3 och max 5 avkommor med CK.
De 5 bästa resultaten på avkommorna räknas. Avkommorna får komma ifrån samma kombination.

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Ã…rets uppfödare eller Årets avelshundar!