ÅRSBÄSTALISTAN

BERÄKNING AV ÅRETS VILTSPÅRFOX, reglerna gäller retroaktivt från 2012-01-01.


För att ha rätt att delta i Årets Viltspårfox måste ekipaget startat på minst ett viltspårprov under året.
De fem bästa resultaten får räknas, och ska vara tagna under kalenderåret.
Endast officiella tävlingar ger poäng.

Hederspris = 10 poäng
1:a pris öppenklass = 6 poäng
2:a pris öppenklass = 4 poäng
3:e pris öppenklass = 2 poäng
Godkänt anlagsprov = 4 poäng


Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Viltspårfox!