Årsbästalistan

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få tävla om samtliga titlar (gäller fr.o.m. 2020-01-01)

 • Uppfödare (för tävlan om Årets uppfödare) ska vara medlem i Rasklubben.
 • Ägare (för tävlan om Årets släthår, avelshund, avelstik) ska vara medlem i Rasklubben.
 • Ägare och förare (för tävlan i övriga grenar) ska vara medlem i Rasklubben.
 • Hundarna ska vara registrerade i SKK eller annan erkänd officiell Kennelklubb.
 • Tävlingarna räknas innevarande kalenderår.
  UNDANTAG: Utställningsmerit för ÅRETS JAKTFOX får sparas/bytas ut mot bättre resultat.
 • Resultat får räknas från officiella tävlingar och prov i Sverige.
  UNDANTAG: Rasklubbens inofficiella SPECIALER får medräknas.
 • Resultat kan endast tillgodoräknas för den tid man varit medlem, gäller samtliga titlar!

BERÄKNING AV ÅRETS SLÄTHÅR, medlemskap gäller från 2020-01-01.

Poängskalan som används:

 

BIR = 7 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i rasen
BIM = 6 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön
2 BH/BT = 4 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön
3 BH/BT = 3 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön
4 BH/BT= 2 poäng + 1 poäng per slagen deltagande konkurrent i samma kön

 

BIG-1
BIG-2
BIG-3
BIG-4

= 10 poäng
= 8 poäng
= 6 poäng
= 5 poäng

BIS-1
BIS-2
BIS-3
BIS-4

= 10 poäng
= 8 poäng
= 6 poäng
= 5 poäng

Ex. BIG-1 + BIS-1 + antalet deltagande i rasen (t ex 10 st) blir: 7p (BIR) + 9p (slagna konkurrenter i rasen) + 10p + 10p = 36 poäng.

Rasspecialen för Släthårig Foxterrier har egen poängräkning:

Stora Specialen

Lilla Specialen

BIR
BIM
2:a BH/BT
3:a BH/BT
4:a BH/BT

= 40 poäng
= 35 poäng
= 30 poäng
= 28 poäng
= 26 poäng

BIR
BIM
2:a BH/BT
3:a BH/BT
4:a BH/BT

= 25 poäng
= 20 poäng
= 15 poäng
= 13 poäng
= 11 poäng

BERÄKNING AV ÅRETS UPPFÖDARE, AVELSHANE OCH AVELSTIK, medlemskap gäller från 2020-01-01.

Årets uppfödare = minst 3 och max 5 hundar med CK.
De 5 bästa resultaten på uppfödningarna räknas.

Årets avelshane = minst 3 och max 5 avkommor med CK.
De 5 bästa resultaten på avkommorna räknas. Avkommorna måste vara undan minst 2 tikar, dvs olika kombinationer.

Årets avelstik = minst 3 och max 5 avkommor med CK.
De 5 bästa resultaten på avkommorna räknas. Avkommorna får komma från samma kombination.

BERÄKNING AV ÅRETS AGILITYFOX, reglerna gäller från 2011-01-01.

5 agilityresultat + 5 hoppresultat räknas. Hunden med högst poäng vinner.
Endast individuella resultat räknas och du måste själv sammanställa och skicka in resultaten.

Klass

Fel

Felfri

Pinne/SM-pinne

Maxpoäng/lopp

Klass 1

1 p

3 p

2 p

5 p

Klass 2

2 p

6 p

3 p

9 p

Klass 3

3 p

10 p

5 p

15 p

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Agilityfox!

BERÄKNING AV ÅRETS JAKTFOX, reglerna gäller från 2012-01-01.

För att vara berättigad att tävla om Årets Jaktfox, ska hunden ha ett jaktchampionat-meriterande utställningsresultat. Detta behöver inte vara taget under ansökningsåret, utan följer hunden.

(Får dock bytas ut mot bättre resultat.)

Grytproven ska vara gjorda under det gångna kalenderåret.

Vid lika slutpoäng gäller denna turordning; högsta utställnings- och grytpoäng. Samtliga resultat i varje disciplin får räknas.

Utställning (junior-, unghunds-, jakt- och öppen klass)
CK = 6 poäng
Excellent = 5 poäng
Very Good = 4 poäng
Good = 2 poäng

Grytprov Anlagsprov i speciella provgryt
Godkänt Anlagsprov, kvalitet 1 = 5 poäng
Godkänt Karaktärsprov, kvalitet 2 = 3 poäng
Godkänt Apporteringsprov = 3 poäng

Jaktprov 1:a-pris = 10 poäng
2:a-pris = 8 poäng
3:e-pris = 6 poäng

Ansökan om priset ska göras senast den 31 mars.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Jaktfox!

Notera att p.g.a. att alla jaktprov måste passera ett kollegium inom Grythundsklubben så kan vi inte utse Årets Jaktfox förrän framåt Årsmötet i slutet av maj!

ÅRETS LYDNADSFOX, reglerna gäller från 2019-01-01. 

För att ha rätt att delta i Årets Lydnadsfox måste ekipaget startat i minst en tävling under året. Endast officiella tävlingar ger poäng. De fem bästa resultaten samt eventuella titlar som erövrats under kalenderåret räknas. Vi har valt att inte premiera placeringar vid lydnadstävlingar, då dessa kan bero mer på motståndarnas än hundens och förarens egen prestation.

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.

Beräkning:

Klass

1:a pris /

Uppflyttning

2:a pris /

Godkänd

3:e pris

Diplom / Champion

Startklass

9 p

5 p

LD startklass: 4 p

 

Klass 1

10 p

6 p

2 p

LD 1 = 6 p

 

Klass 2

11 p

7 p

3 p

LD 2 = 8 p

 

Klass 3

12 p

8 p

4 p

SE LCh = 10 p

 

Deltagarpoäng = 1

BERÄKNING AV ÅRETS RALLYLYDNADSFOX, reglerna gäller från 2012-01-01.

För att ha rätt att delta i Årets Rallylydnadsfox måste ekipaget startat i minst en tävling under året. Endast officiella tävlingar ger poäng. De fem bästa resultaten samt eventuella titlar som erövrats under kalenderåret räknas. De 5 bästa resultaten under året får räknas med. Vid lika poäng vinner det ekipage som har högst snittpoäng, oberoende av vilken klass man tävlat i.

Pris-poäng

   

Ej kvalificerade resultat

   

Kvalificerade resultat

   

Rally diplom

   

Nybörjarklass

 

1 p

 

3 p

 

4 p

 

Fortsättningsklass

 

2 p

 

6 p

 

6 p

 

Avancerad klass

 

3 p

 

9 p

 

8 p

 

Mästarklass

 

4 p

 

12 p

 

10 p

 

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Rallyfox!

Vi har samma poängräkningssystem som Terrierklubben, så glöm inte skicka in resultatet där också!

BERÄKNING AV ÅRETS VILTSPÅRFOX, reglerna gäller från 2012-01-01.

För att ha rätt att delta i Årets Viltspårfox måste ekipaget startat på minst ett viltspårprov under året.
De fem bästa resultaten får räknas, och ska vara tagna under kalenderåret.
Endast officiella tävlingar ger poäng.

Hederspris = 10 poäng
1:a pris öppenklass = 6 poäng
2:a pris öppenklass = 4 poäng
3:e pris öppenklass = 2 poäng
Godkänt anlagsprov = 4 poäng

Ansökan om priset ska göras vid årets slut, senast den 31 december.
Skicka dina resultat till poängberäknaren för Årets Viltspårfox!