Utredning om grytanlagsprov på levande grävling

16/6 2020 publicerade Naturvårdsverket och Jordbruksverket utredning om grytanlagsprov på levande grävling som ska utgöra ett underlag för regeringens beslut i frågan.

Naturvårdsverkets pressmeddelande

Naturvårdsverkets skrivelse

Flera förändringar för grythundar
Från 1 juli 2017 gäller nya grytprovsregler. En viktig förändring är att det nu endast är taxar som har rätt att starta på grytkaraktärsprov. En annan förändring i det nya regelverket för grytprov är att tiden för jaktprovens kollegieverksamhet är förlängd till 15 april, för att harmoniera med jakttiden i norra Sverige, rapporterar Svenska Kennelklubben. Det nya regelverket kan läsas i sin helhet här.

Jaktklass
Sedan 1 januari 2017 gäller dessutom nya regler för att ställa ut terrier i jaktklass på utställning. Det räcker inte längre med godkänt grytanlagsprov. Endast hundar med lägst tredje pris på grytjaktprov eller WCC (working class certificate) får nu startat i jaktklass, efter en ansökan från Svenska Terrierklubben.

Den släthåriga foxterriern som jakthund
Den släthåriga foxterriern är en hund som från början framavlades för att vara en estetiskt tilltalande grythund. Grytarbete kväver att hundenanvänder sin hjärna, och det är troligtvis därför som den släthåriga foxterriern är en mycket intelligent hund.

Jakt på räv är den vanligaste jakten med foxterriern och aveln inriktas i huvudsak på rävsprängare. Här kommer dess goda rörlighet och relativt höga skärpa väl till pass. För att fullgöra sina uppgifter vid jakt på vilt under jord ställs höga krav på hundarnas mentala och fysiska egenskaper. De jagande foxterrierna har mod, rovdjursskärpa, samt mycket god jaktlust. Förutom grytjakten fungerar den också bra som stötande och kortdrivare på rådjur, minkjakt, eftersök, m.m.

Upprop till alla grytjägare med foxterrier
Fler och fler grytjägare jagar med foxterrier och vi i rasklubben vill gärna ha er som medlemmar. Tänk på att det endast är som medlem i rasklubben du kan vara med och påverka den jagande foxterrierns framtid och vidare utveckling som grythund. Du har dessutom som medlem att starta på Grythundklubbens och Taxklubbens grytprov. Du kan också få tips och råd inför utställningar av klubbens medlemmar. /Jaktkommittén

Mer information om träning, provformer och provdatum hittar du hos Svenska Grythundklubben.

Om du är intresserad av den släthåriga foxterriern som grythund, tänk då på att hunden ska komma från en uppfödare som föder upp i första hand grythundar från dokumenterade grythundslinjer. De uppfödare som riktar in sig på jakt är markerade i uppfödarlistan.