Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte

Lördag 28 maj 2022 i Tånga Hed, Vårgårda

Årsmötet äger rum i samband med Specialen och påbörjas så snart bedömningen är klar.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Rasklubbens hemsida i god tid före årsmötet. För att spara på miljön får ni gärna skriva ut egna kopior av handlingarna, ett mindre antal kommer finnas tillgängliga på mötet.

Motioner, som ska vara skriftliga och undertecknade, ska vara sekreteraren tillhanda senast 18 maj.

I samband med årsmötet kommer diplom och priser till Årets viltspårfox och Årets jaktfox att delas ut.

Årsmöteshandlingar

Rasklubben bjuder på kaffe/te och kaka

Välkomna!

/ Styrelsen