Styrelseinformation 2024-03-18

Aktiviteter Klubben sponsrar 2  personer till Viltspårs SM. Susanne Kryhl är kontaktperson och tar emot anmälningar.  Klippkurs anordnas hos Susanne Kryhl den 7/4 Vårpromenad planeras  Anki…

Styrelseinformation 2023-12-20

Elisabet Kinnby har kontaktat alla aktivitetsansvariga. På Facebook läggs det ut påminnelse om medlemsavgiften för 2024. Vi får försöka förtydliga skillnaden mellan facebookgrupper och rasklubben.…