Styrelsen

Styrelsen presenteras även mer i detalj på sidan Presentation av styrelsen

Ordförande
Lena Bertilsson
Gustavstorpsvägen 298
375 91 MÖRRUM
Mobil 0707-18 07 93
ordforande@foxterrierklubben.com
Vice ordförande
Ylva Edgren
Tegelbruksgatan 79
853 57 SUNDSVALL
Mobil 0761-02 51 52
viceordforande@foxterrierklubben.com
Sekreterare
Ingrid Olsson
Solistvägen 14
224 68 LUND
Mobil 0706-79 34 22
sekreterare@foxterrierklubben.com
Kassör
Ulrika Karlsson
Brokarlsmåla 103
385 92 GULLABO
Mobil 0705-57 74 71
kassor@foxterrierklubben.com
Ledamot
Susanne Streltzer
Romfartuna Frändesta 10
725 94 VÄSTERÅS
Mobil 0768-22 55 59
ledamot@foxterrierklubben.com
Suppleant 1
Ann Hunt
Bäreberg Gammalsbo 303
465 93 NOSSEBRO
Mobil 0705-50 30 20
suppleant1@foxterrierklubben.com
Suppleant 2
Elisabet Kinnby
Västkustvägen 373
254 77 FLENINGE
Mobil 0738-27 01 49
suppleant2@foxterrierklubben.com
Revisorer
Charlotta Mellin
Mobil 0706-78 57 63
rollicks@telia.com

Lennart Ståhle
Mobil 0761-65 64 13
stahlelennart@gmail.com

 
Revisorssuppleant
VAKANT
 
Valberedning
Lotta Fogelström, sammankallande
Mobil 0706-28 27 52
lotta.fogelstrom1960@gmail.com
 
Webmaster
Fredrik Rambris
webbmaster@foxterrierklubben.com