Utställning

Varje år har rasklubben en rasspecial som antingen är inofficiell eller officiell. Vartannat år svensk domare och vartannat utländsk. Detta är ett utmärkt tillfälle att se foxterrier, träffa uppfödare och prata med andra mattar och hussar. Så kom gärna och titta även om du inte ska ställa ut.

Medlemmarna i Rasklubben får gärna komma med domarförslag, både till våra egna Specialer, men även till SvTeks och SKKs utställningar, som vi ibland får förfrågningar från. Maila förslag till vår ordförande!