Styrelseinformation 2024-03-18

Aktiviteter Klubben sponsrar 2  personer till Viltspårs SM. Susanne Kryhl är kontaktperson och tar emot anmälningar. 

Klippkurs anordnas hos Susanne Kryhl den 7/4

Vårpromenad planeras 

Anki Lundström kommer att få material från avelskonferansen att sätta i Släthåret. 

Årsmötet Valberedningen ansluter till mötet och informerar om sitt arbete.