Styrelseinformation 2024-05-09

Susanne informerar om utställningen I Falsterbo som hålls i samband med Falsterbo Horse Show. Helena Peterzens dömer.
2 stycken motioner har kommit in. Elisabet skickar ut PM för Specialen. 
Genomgång av Verksamhetsberättelsen.