Medlemskap

Som fullbetalande medlem i Rasklubb för släthårig foxterrier får du delta i klubbens aktiviteter samt får klubbtidningen ’Släthåret’ fyra gånger per år. Återkommande varje år är rasklubbens egen utställning, Rasspecialen.

Tänk på att meddela eventuella adressändringar till kassören så att ni får ’Släthåret’.

Medlemsavgifter
Fullbetalande: 250 kr
Utländskt medlemskap: 325 kr
Familjemedlemskap: 100 kr

Medlemsavgiften betalas in på PG 967057-1 eller BG 308-3557.

Betalning från utlandet sker till dessa betalsätt:
IBAN nummer: SE33 9500 0099 6034 0967 0571
BIC: NDEASESS
Bankuppgifter:
Nordea Bank Abp
Smålandsgatan 17
105 71 STOCKHOLM

OBS! Tänk på att ange namn och adress på medlemmen vid inbetalningen!

Medlemsavgiften betalas per kalenderår, och måste vara erlagd före årsmötet för att ge rösträtt.

Som medlem i Rasklubb för släthårig foxterrier får du gratis hänvisning till uppfödarlistan, valplistan och omplaceringslistan, enligt ändrade regler fr.o.m. årsmötet 2014-05-25.

Du vet väl att du kan starta på grytprov på ditt  medlemskap i Rasklubb för släthårig foxterrier?
Regler för grythundsarbete: sidan 9  § 3 Rätt att delta. Rätt att delta äger hund tillhörig medlem i Svenska Grythundklubbens (SGK), Svenska Taxklubben (SvTK) och Svenska Terrierklubben (SvTeK) med underliggan-de klubbar. (Dvs lokal- och rasklubbar, inkl Rasklubb för släthårig foxterrier.)
De gamla reglerna med krav på medlemskap i arrangerande klubb upphörde 2012.
 

Familjemedlemskap
Familjemedlemmar som bor på samma adress som en fullbetalande medlem kan bli medlemmar i rasklubben till en lägre kostnad, ett sk familjemedlemskap. Klubbens medlemstidning skickas enbart ut till fullbetalande medlemmar. I övrigt är familjemedlemskapet ett fullvärdigt medlemskap. Familjemedlemskap gäller fr.o.m. betalningsdag och året ut.

Prova-på-medlemskap för valpköpare
Som uppfödare kan du ge dina valpköpare ett medlemskap för 150kr/valpköpare.

Information om GDPR

GDPR är ett nytt dataregelverk som skall ersätta den tidigare regeln PUL. Denna förändring träder i kraft den 25 maj 2018. Denna regeländring är beslutad av EU och måste genomföras.
Det betyder att vi inte kan föra register med mera hur som helst, när vi kontaktar er som medlemmar. Inte heller i kontakter med myndigheter och andra.
De register över våra medlemmar som vi sparar är bara för att få ut information till er och vi vill bara klargöra några saker.

  1. Kontaktuppgifter sparas bara för information och utskick av vår tidning.
  2. Kontaktuppgifter används inte i reklamsyfte
  3. Kontaktuppgifter säljs inte vidare
  4. Vid eventuellt avslutande av medlemskap i klubben raderas kontaktuppgifterna
  5. Trots denna förändring hoppas vi att få er tillåtelse att spara era kontaktuppgifter
    för de behov som redovisats här ovan
  6. Kontakta kassören om ni vill ha era kontaktuppgifter raderade