Styrelseinformation 2024-04-25

Anki har fått material från avelskonferensen som skickas till Släthåret.
Sponsorer till Specialen ska sättas ut väl synligt på hemsida och Facebook. 
Släthåret är på gång att skickas ut.
Beslutas att Ylva Edgren och Elisabet Kinnby deltar på Terrierklubbens Viltspårs-SM.