Styrelseinformation 2023-12-20

Elisabet Kinnby har kontaktat alla aktivitetsansvariga. På Facebook läggs det ut påminnelse om medlemsavgiften för 2024. Vi får försöka förtydliga skillnaden mellan facebookgrupper och rasklubben.…