RAS slutversion är nu klar!

[Uppdaterad]
Tiden för synpunkter och kommentarer har gått ut
 
Även Raskompendiet 2017 finns på sidan Om rasen.