BPH-diplomerade uppfödare

Vi är stolta över våra uppfödare med BPH-diplom.

Du kan läsa mer om vad BPH är och se listan med BPH-diplomerade uppfödare på sidan om BPH