Styrelseinformation 2021-10-26

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll 2021-09-07 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.

Elektronisk justering

Efter diskussion visar det sig att samtliga i styrelsen har tillgång till Bank-ID, som krävs för elektronisk signering. Styrelsen beslutar att vi från dagens datum ska tillämpa elektronisk signering av års- och styrelseprotokoll, samt övriga handlingar som kräver signering.

Inkommande och utgående skrivelser

SKK Remissförslag nya typstadgar

Styrelsen har läst igenom handlingarna, och svar ska omgående insändas till Sv Tekl.

Inbjudan rasklubbstorget Västsv Tekl MY DOG 2022

Inbjudan har inkommit, och styrelsen går igenom kriterierna för vad klubben måste tillhandahålla under de fyra dagarna. Styrelsen beslutar att ej deltaga, då det inte är möjligt att vara på plats i fyra dagar.

Annons oseriös import av släthårsvalpar på Blocket

Mejl har inkommit och styrelsen diskuterar inlägget, och tycker det är oerhört tråkigt att det förekommer. Rasklubben kan som klubb tyvärr inte göra något åt detta, då uppfödaren med all sannolikhet ej är medlem i SKK. Som enskild person kan man kontakta Blocket och anmäla annonsen för bulvanhandel, samt även tipsa Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Övriga inkommande/utgående skrivelser lades till handlingarna.

Ekonomi

Ulrika summerar att ekonomin ser fortsatt god ut.

Medlemmar 126 fullbetalande svenska och utländska medlemmar, 11 familjemedlemmar.

Medlemsvärvning Diskuterades hur vi bäst kan värva nya medlemmar inför 2022.

Förslag att blänkare läggs ut på hemsida/FB, men även att vi når ut i de olika Släthårig foxterriergrupperna i januari, inför manusstopp av tidningen till nr 1/2022.

Hemsidan

Kontaktpersoner-aktivitetsområden karta Susanne S gör klart till hemsidan.

Kontaktperson lydnad Förslag kom på person som ska tillfrågas.

Kriterier Årsbästa förtydligas

Synpunkter har inkommit på att kriterierna kan tolkas på olika sätt, speciellt vad gäller uppfödare och ägare.

Uppfödare förtydligas med att tävlan om Årets uppfödare som ska vara medlem.

Ägare förtydligas med att tävlan om Årets avelshund, avelstik och släthår ska vara medlem.

Ägare och förare förtydligas med att båda ska vara medlemmar för de övriga grenarna.

Länkar på hemsidan

Efter diskussion beslutar styrelsen att lägga in länkar till Svenska Grythundklubben, Tysk Jaktterrier Klubb och Svenska Taxklubben där man kan hitta information om prov.

Likaså ska länkar till SKK, DKK, NKK, FKK och de nordiska Terrierklubbarna läggas in.

Rapporter

Rasfolder

Beslutas att lägga rasfoldern åt sidan för tillfället.

Vårt mål ska vara att ha en ny tryckt rasfolder klar till Specialen.

Medlemsenkät Läggs till handlingarna nu, då ingen har något ytterligare att tillägga.

Specialen 28 maj 2022

Planering utställning

Domarpresentation kommer publiceras i Släthåret nr 4 2021.

Frågan om klubbartiklar och deltagarpryl bordläggs till nästa möte.

Övriga aktiviteter under helgen

Planen ska avbokas för söndagen då den verkar vara tillräckligt stor, och övriga aktiviteter kan få plats på lördagen tillsammans med utställningen.

Aktiviteter under året

Klubb-dag i Almunge 28/8

På träffen samlades 6 ägare med sammanlagt 9 hundar och tränade i grytet, och dagen efter startade två av dem på prov med lyckat resultat. Helgen var mycket lyckad!

Redovisning Jubileumspromenaderna

Förslag kom upp att samtliga Jubileumspromenader under året ska läggas in på hemsidan tillsammans med foto på deltagare och vinnare, för att visa att det händer något i klubben.

Beslutas att samtliga Jubileumspromenader januari-december ska läggas in på hemsidan.

Släthåret

Nättidning I enkäten kom det upp en kommentar om nättidning, men styrelsen beslutar att i nuläget är det inte aktuellt med en nättidning.

Övriga frågor

Styrelse 2022

Vid diskussion meddelar flera ledamöter att de ej kommer ställa upp för omval, och kommer ta kontakt med valberedningen.

Nästa möte

Nästa möte blir 11 januari 2022.