Prova-på-medlemskap för valpköpare

Vid styrelsemöte 25/5 beslutade styrelsen att införa ett Prova på medlemskap under 2021 som endast kan utnyttjas av uppfödare, som kan betala in 150kr/valpköpare för medlemskap.