Styrelseinformation 2022-11-10

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Ulrika Karlsson, kassör; Susanne Streltzer, ledamot; Ann Hunt, suppleant och Elisabet Kinnby, suppleant.

Adjungerad avelsansvarig Helena Peterzéns har fått kallelse, men har inte återkommit med svar eller synpunkter.

Utmärkelser

SKK Hamiltonplaketter och Förtjänsttecken

Samtliga blanketter är ifyllda med nominerades namn, rangordning och motivationer.

Styrelsen beslutar i enighet att dessa fyra namn nu skickas in till SvTek.

SvTek Uppfödarmedalj

En nominerad drar tillbaka nominering.

Blanketter har inkommit väl ifyllda på övriga två nominerade.

Vid genomgång av blanketterna är styrelsen överens om motivationen på den ena, och på den andra läggs ytterligare texter till i motivationen.

Efter diskussion beslutar styrelsen i enighet att den ena nominerade ska skickas in till SvTek.

Efter diskussion beslutar styrelsen i majoritet att även den andra nominerade ska skickas in till SvTek. Två ledamöter reserverar sig mot beslutet.

SvTek Förtjänsttecken

En nominerad drar tillbaka nominering.

Blanketter finns ifyllda på de två övriga nominerade, och styrelsen är överens om motivationerna.

Styrelsen beslutar i enighet att dessa två namn ska skickas in till SvTek

Budget Stockholms Hundmässa

Styrelsen beslutar att inköp av montermaterial bekostas av Rasklubben.

Susanne erbjuder sig att ta hand om montermaterialet efter utställningen.

Omplacering/vuxna till salu

Diskuterades att lägga till Vuxna till salu tillsammans med omplaceringar, då det på hemsidan nu ligger hundar under valpkullar, som snart är vuxna hundar.

Styrelsen beslutar att vuxna hundar till salu läggs till på hemsidan, och som vuxna räknas hundar från 9 månader.