Styrelseinformation 2024-03-18

Aktiviteter Klubben sponsrar 2  personer till Viltspårs SM. Susanne Kryhl är kontaktperson och tar emot anmälningar.  Klippkurs anordnas hos Susanne Kryhl den 7/4 Vårpromenad planeras  Anki…