Styrelseinformation 2023-08-07

Avelsansvariga: Helena Peterzens och Susanne Kryhl skall undersöka möjligheten att gå utbildningar i SKK´s regi.

Aktiviteter som annonseras i vår tidning eller hemsida: Styrelsen kräver fortsättningsvis medlemskap för denna form av aktiviteter. Alla aktivitetsansvariga kommer att få information om detta.

Hemsida/Facebook/Instagram: Presentation av styrelsen skall minskas ner. En sammanställning av styrelsens mötesprotokoll skall publiceras. Styrelsen beslutar att uppdatera Årsbästalistan varannan månad.

Släthåret: Styrelseinformationen skall tas bort och lämna plats för mer roliga historier, bilder och evenemang. En sammanfattning av styrelsemötena skall endast finnas på hemsidan. De som önskar lösa styrelseprotokollen i sin helhet kan kontakta sekreteraren för distribution.