Styrelsen

Styrelsen presenteras även mer i detalj på sidan Presentation av styrelsen

Ordförande
Lena Bertilsson
Gustavstorpsvägen 298
375 91 MÖRRUM
Mobil 0707-18 07 93
ordforande@foxterrierklubben.com
Vice ordförande
Helena Peterzéns
Flötevägen 8
434 92 VALLDA
Mobil 0702-28 49 47
viceordforande@foxterrierklubben.com
Sekreterare
Ingrid Olsson
Solistvägen 14
224 68 LUND
Mobil 0706-79 34 22
sekreterare@foxterrierklubben.com
Kassör
Ulrika Karlsson
Brokarlsmåla 103
385 92 GULLABO
Mobil 0705-57 74 71
kassor@foxterrierklubben.com
Ledamot
Lotta Fogelström
Sandövägen 588
434 93 VALLDA
Mobil 0706-28 27 52
ledamot@foxterrierklubben.com
Suppleant 1
Susanne Streltzer
Romfartuna Frändesta 10
725 94 VÄSTERÅS
Mobil 0768-22 55 59
suppleant1@foxterrierklubben.com
Suppleant 2
Susanne Kryhl
Kvisslevägen 30
212 91 MALMÖ
Mobil 0739-95 84 26
suppleant2@foxterrierklubben.com
Revisorer
Charlotta Mellin
Mobil 0706-78 57 63
rollicks@telia.com

 

Lennart Ståhle
Mobil 0761-65 64 13
stahlelennart@gmail.com

 
Revisorssuppleant
Johan Norgren
Mobil 0707-41 24 74
johannorgren1911@gmail.com
 
Valberedning

 

Susanna Chapman, sammankallande
Mobil 0705-98 50 30
chapman@telia.com

Jenny Skogsberg
Mobil 0769-32 91 66
jennico72@hotmail.com

Raija Grönlund
Mobil 0703-36 34 76
raija.g61@outlook.com

 

Webmaster

Fredrik Rambris
webbmaster@foxterrierklubben.com