Bli medlem!

Vad kul att du vill bli medlem! Välkommen! Som fullbetalande medlem i Rasklubb för Släthårig Foxterrier får du: – delta i klubbens alla aktiviteter, återkommande varje år är rasklubbens egen utställning Rasspecialen. – klubbtidningen ’Släthåret’ fyra gånger per år. – gratis hänvisning till uppfödarlistan, valphänvisningen och omplaceringslistan. – delta i de olika grenarna för ’Årets…’. – starta på grytprov: Regler för grythundsarbete: sidan 9 §3 Rätt att delta. Rätt att delta äger hund tillhörig medlem i Svenska Grythundklubbens (SGK), Svenska Taxklubben (SvTK) och Svenska Terrierklubben (SvTeK) med underliggande klubbar (dvs lokal- och rasklubbar, inkl Rasklubb för Släthårig Foxterrier).

Medlemsavgiften betalas per kalenderår, och måste vara erlagd före årsmötet för att ge rösträtt.

Medlemsavgifter
Fullbetalande: 250 kr
Utländsk medlemskap: 325 kr
Familjemedlemskap: 100 kr
Skänkt medlemskap: 150 kr Inbetalningssätt
Plusgiro: 96 70 57-1
Bankgiro: 308-3557 För utländska medlemmar
IBAN nummer: SE33 9500 0099 6034 0967 0571
BIC: NDEASESS
Bankuppgifter:
Nordea Bank Abp
Smålandsgatan 17
105 71 STOCKHOLM OBS! Tänk på att ange namn, adress, telefonummer och mailadress på medlemmen vid inbetalningen! Detta gäller även för befintliga medlemmar, på så sätt har vi alltid er senaste information.

Tänk på att meddela eventuella adressändringar till kassören!

Familjemedlemskap Familjemedlemmar som bor på samma adress som en fullbetalande medlem kan bli medlemmar i rasklubben till en lägre kostnad, ett sk familjemedlemskap. Klubbens medlemstidning skickas enbart ut till fullbetalande medlemmar. I övrigt är familjemedlemskapet ett fullvärdigt medlemskap. Familjemedlemskap gäller fr.o.m. betalningsdag och året ut.

Skänkt medlemskap Det är ett prova-på-medlemskap. Denna typ av medlemskap kan skänkas i samband med köp, eller omplacering av en hund. Uppfödare kan med fördel skänka medlemskap till sina valpköpare i samband med valpförsäljning. Medlemskap kan även skänkas av medlem till en person som visar intresse för rasen. Avsikten är att så många som möjligt blir medlemmar i Rasklubben och får klubbtidningen, där de kan läsa om och delta i Rasklubbens aktiviteter. Skänkta medlemskap ska meddelas klubbens kassör, eftersom det är kassören som har hand om medlemslistan. Medlemskapet gäller fr.o.m. betalningsdag och året ut.

Information om GDPR GDPR är ett nytt dataregelverk som skall ersätta den tidigare regeln PUL. Denna förändring träder i kraft den 25 maj 2018. Denna regeländring är beslutad av EU och måste genomföras. Det betyder att vi inte kan föra register med mera hur som helst, när vi kontaktar er som medlemmar. Inte heller i kontakter med myndigheter och andra. De register över våra medlemmar som vi sparar är bara för att få ut information till er och vi vill bara klargöra några saker: 1. Kontaktuppgifter sparas bara för information och utskick av vår tidning.                2. Kontaktuppgifter används inte i reklamsyfte.                3. Kontaktuppgifter säljs inte vidare.                4. Vid eventuellt avslutande av medlemskap i klubben raderas kontaktuppgifterna.                5. Trots denna förändring hoppas vi att få er tillåtelse att spara era kontaktuppgifter för de behov som redovisats här ovan.                6. Kontakta kassören om ni vill ha era kontaktuppgifter raderade.