Kalender

2021

Januari

1/1 Jubileumspromenaden januari, digital
15/1 Svara på medlemsenkäten senast idag!
adressen till den hittar du i Släthåret nr 4-2020 på sidan 13
31/1 Betala medlemsavgiften senast idag för att hinna få Släthåret nr 1

Medlemskap

Februari

1/2 Manusstopp till Släthåret nr 1

Tidning, hemsida, Facebook

14/2 - 15/2 Jubileumspromenaden 2021 februari, digital

Mars

Jubileumspromenaden 2021 mars
Släthåret nr 1 kommer ut

April

Jubileumspromenaden 2021 april

Maj

Jubileumspromenaden 2021 maj
1/5 Manusstopp till Släthåret nr 2

Tidning, hemsida, Facebook

30/5 Årsmöte och officiell specialutställning i Gränna (Inställt)

Juni

Släthåret nr 2 kommer ut
Jubileumspromenaden 2021 juni

Juli

Jubileumspromenaden 2021 juli

Augusti

Jubileumspromenaden 2021 augusti

September

Jubileumspromenaden 2021 september
1/9 Manusstopp Släthåret nr 3

Tidning, hemsida, Facebook

Oktober

Släthåret nr 3 kommer ut
Jubileumspromenaden 2021 oktober

November

Jubileumspromenaden 2021 november
1/11 Manusstopp Släthåret nr 4

Tidning, hemsida, Facebook

December

Jubileumspromenaden 2021 december