Medlemsenkät 2020

Enkäten är stängd, tack alla som deltagit.

Med vänlig hälsning,
Lena Bertilsson
ordförande Rasklubb för släthårig foxterrier med styrelse
Januari 2021