Manusstopp till Släthåret nr 2 1 juni

Kom ihåg att skicka in ert material till redaktören innan den 1 juni för att det ska hinna med till Släthåret nr 2.