Årsmötesprotokoll

Protokollet från årsmötet finns under Klubb→Årsmöten→Årsmöte 2020