Otydlighet kring utfasning av grävling

Kopierat från SKK
 
Levande grävlingar vid grytanlagsprov ska fasas ut över en femårsperiod, det föreslår Naturvårdsveket och Jordbruksverket. Tillsammans med Svenska Jägareförbundet har vi kritiserat förslaget.