Manusstopp till Släthåret nr 4 den 11 november

Hör gärna av dig redan nu om du har material eller vill boka annons! Tidningen är hos medlemmarna ca 10 december.

Se sidan om Tidning, hemsida, Facebook för mer info hur du skickar in material.