Årsmötet 2021 skjuts fram

Vid styrelsemöte 22/6 beslutades att årsmötet 2021 skjuts fram till 28/5 2022 i samband med den officiella Specialen i Tånga hed, där vi kommer fira vårt 40-årsjubileum. Årsmötet avhålls efter bedömningen avslutats.

Styrelsen