Nu är det dags att förnya medlemskapet för 2022

Denna information skulle legat som ett extra blad i senaste numret av medlemstidningen Släthåret men missades.

Rasklubbens uppgift är att verka för en sund och ändamålsenlig släthårig foxterrier, sprida kunskap om släthårig foxterrier till sammanslutningar och enskilda.
Som medlem i Rasklubb för släthårig foxterrier får du:

  • Medlemstidningen Släthåret 4 ggr/år
  • Delta på klubbens aktiviteter – promenader, kurser mm
  • Delta på vår årliga utställning Rasspecialen (28 maj 2022)
  • Gratis hänvisning till uppfödarlistan, valplistan och omplaceringslistan
  • Starta på grytprov
  • Tävla om årets släthår i utställning, gryt, viltspår, agility, lydnad och rallylydnad
    (tänk på att du ska ha varit medlem när samtliga resultat tagits)

Medlemsavgiften gäller per kalenderår, 1/1-31/12
Fullbetalande: 250 SEK
Utländskt medlemskap: 325 SEK
Familjemedlemskap: 100 SEK

Såhär gör du:
Sätt in avgiften på Rasklubb för släthårig foxterriers plusgiro 96 70 57-1 eller bankgiro 308-3557.
Kom ihåg att tydligt ange namn, adress, postadress och e-postadress!
Sista betalningsdatum: 31 januari 2022

Om du inte bor i Sverige:
Betalning från utlandet sker till dessa betalsätt:
IBAN nummer: SE33 9500 0099 6034 0967 0571
BIC: NDEASESS
Bankuppgifter:
Nordea Bank Abp
Smålandsgatan 17
105 71 STOCKHOLM
Kom ihåg att tydligt ange namn, adress, postadress och e-postadress!
Sista betalningsdatum: 31 januari 2022


Har du frågor? Kontakta vår kassör på kassor@foxterrierklubben.com

Välkommen att fortsätta gemenskapen i Rasklubben!