Styrelseinformation 2022-01-11

Föregående mötesprotokoll 2021-10-26

Föregående mötesprotokoll 2021-10-26 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Information om ändrad milersättning: informationen läggs till handlingarna.
Nya utställningsregler 2022: informationen får kollas upp om något är ändrat som kan påverka vår utställning 28/5.

Ekonomi

Medlemmar: 110 fullbetalande, 11 familjemedlemmar, 7 Prova på medlemmar, 8 nordiska medlemmar och 2 Hedersmedlemmar fanns 31/12 2021.
Medlemsavgift-förtydligande vad som behöver anges på inbetalningen:
Kassör meddelar att på talongen på inbetalningen ska det stå
Medlemskap för XXXXX (namn)!
Det är alltså viktigt att om någon annan än medlemmen betalar ska medlemmens namn stå.
Medlemslistan-vem har tillgång till den: Aktivitetsansvarig har hört av sig om medlemslistan. Efter diskussion beslutas att medlemslistan inte kan delas ut på grund av GDPR.
Förslag finns på följande:

 1. Lägga ut aktiviteten på Facebook och hemsidan.
 2. Mejlutskick från klubben till samtliga medlemmar där vi samlar aktuella aktiviteter.

Jubileumspromenaderna: Då klubben sedan länge haft slut på nästan alla klubbprylar, har Karoline Lindahl och Ewa Lundén på eget initiativ fixat och bekostat många av de populära vinsterna till promenaderna. Rasklubben är mycket tacksam för deras engagemang.
Ett stort TACK till dem ska läggas in i Släthåret.

Avelskommitté

AKs verksamhetsberättelse ska sammanställas.

Hemsidan/ Facebook

Förslag kom upp om vi ska lägga in lista med styrelser under de 40 år som klubben funnits. Det kan vara roligt för medlemmarna att se vilka som varit engagerade i klubben under alla år. Ingrid har gjort en sammanställning med samtliga ordföranden, sekreterare och kassörer under åren 1981-2021.
Styrelsen beslutar att listan med styrelser 1981-2021 ska läggas in på hemsidan.

Specialen 28 maj 2022

Blekinge Kennelklubb: Lena har fått besked att Jonas hjälper oss med utställningen vad gäller allt kring anmälan, PM, resultatredovisning.
Klubbartiklar/deltagarpryl: bordläggs.
Övriga aktiviteter under helgen:

 • Middag lördag kväll för domaren och intresserade medlemmar på Mikaelsgården i närheten.
 • Lotteri/Försäljning av foxprylar
 • Konstutställning i årsmöteslokalen
 • Promenad, tipspromenad helst inte samma dag

Checklistan Styrelsen går igenom och börjar fylla i.

Aktiviteter under året

 • 23/1 och 20/2 promenad/Dog parkour i Malmö
 • 2/4 Prova på Hoopers i Upplands Väsby
 • 9/4 promenader i samtliga områden samma dag

Släthåret

 • Kallelse till årsmötet
 • Inbjudan till Specialen
 • Årets Viltspårfox presenteras
 • Stamböcker grytjakt presenteras, Ingrid kontaktar SvTek
 • Champions i olika grenar presenteras

Terrierposten

Susanne sammanställer från material som inkommit till Släthåret.

Övriga frågor

Lena har fått en förfrågan från Karoline Lindahl, som skulle vilja erhålla 4 tygmärken och 4 klistermärken som pris, att skickas till de 4 vinnare som deltagit på samtliga Jubileumspromenader. Lena skickar 4 tygmärken/4 klistermärken till Karoline.

Nästa möte

Nästa möte blir 22 februari.