Betalningspåminnelse medlemsavgift för 2023

Har du glömt att betala in medlemsavgiften? Dubbelkolla – och ni som har glömt att betala den – gör det direkt så att ni inte går miste om årets första nummer av rasklubbens tidning ‘Släthåret’ och möjligheten att delta i Rasspecialen.

Postgiro, bankgiro m.m. hittar ni på sidan om medlemskap.