Kallelse till årsmöte lördag 27 maj 2023 Tånga Hed, Vårgårda