Klippkurs på Kvisslegården

Är du intresserad att lära dig klippa ditt Släthår? Då är du välkommen den 8/5 kl 11.00 till mig. Ta med vanlig sax och en effileringssax (uttunningssax) samt någon typ av bord där din hund kan stå halkfritt (går bra med en bilmatta). Har du klippmaskin och vill raka fronten så ta med! Jag har en del saxar och maskiner att låna ut och kan låna trimbord från Sydskåkk, men då måste jag veta hur många som behöver vid anmälan.
Kursen kostar 250 kr.
 
Susanne Kryhl
Kvisslevägen 30, Malmö
Tel 0739958426
 
Anmälan till mig senast 5/5 susanne.kryhl@outlook.com