Styrelseinformation 2022-03-29

Närvarande: Lena Bertilsson, ordförande, Ingrid Olsson, sekreterare, Ulrika Karlsson, kassör, Helena Peterzéns och Lotta Fogelström.
Anmält förhinder: Susanne Streltzer och Susanne Kryhl.

Föregående mötesprotokoll 2022-02-22

Föregående mötesprotokoll 2022-02-22 är justerat, godkänns och läggs till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Inbjudan till Öster-Malma träffen 26/3:
Lena B informerar oss om att hon skickat in anmälan via formuläret, men aldrig fick någon bekräftelse eller länk till mötet. Något gick tyvärr fel, så vi får medverka en annan gång.
Kallelse till Terrierfullmäktige 3/4 digitalt: Lena B medverkar för Rasklubben.

Ekonomi

Resultat- och balansräkning, bokslut: allt skickat till revisorerna, som utför revision nu.

Avelskommitté

Uppdatering text på Köpahund.se:
Helena har varit inne på Köpahund.se och läst nuvarande text om släthårig foxterrier, som hon anser behöver uppdateras. Efter diskussion får Helena i uppdrag att ge förslag på ändringar i texten.

Jaktkommitté

Ett resultat till Årets Jaktfox inkommit. Efter 31/3 kan vinnare utses.

Rapporter

Nya viltspårregler: Susanne S meddelat att hon håller på med översyn av poängberäkningen.

Specialen 28 maj 2022

Inbjudan finns nu inlagd på hemsidan.
Klubbartiklar/deltagarpryl bordläggs.
Sponsring rosetter ska skickas ut till uppfödarna.
Checklistan fylls på ytterligare. Allt klart nu med anmälan.
Priser till lotteri från Karoline Lindahl inkommit via mejl. Styrelsen tar tacksamt emot dessa.
Meny lördag kväll: Ulrika har mejlat Mikaelsgården, och inväntar ytterligare förslag.

Årsmötet

Kallelse finns nu inlagd på hemsidan, motioner ska vara hos sekreteraren senast 18 maj.
Årsmöteshandlingar kommer läggas in i god tid före årsmötet.

Aktiviteter under året

2/4 Prova på Hoopers i Upplands Väsby
3/4 Aktiviteter i Pildammsparken i Malmö
9/4 Promenader i Husie, Västerås och Sundsvall.

Nästa möte

Nästa möte blir 5/5.