Styrelseinformation 2023-01-17

Närvarande:Lena Bertilsson, ordförande; Ylva Edgren, vice ordförande; Ingrid Olsson, sekreterare; Susanne Streltzer, ledamot (§106-§118) och Elisabet Kinnby, som går in som ordinarie ledamot.

Anmält förhinder: Ulrika Karlsson och Ann Hunt.

Lotta Fogelström, valberedningen deltog under Årsmötet.

Föregående mötesprotokoll 2022-12-05

Föregående mötesprotokoll 2022-12-05 är signerat, godkändes och lades till handlingarna.

Inkommande och utgående skrivelser

Aktivitetsansvarig Västra:

Susanne får i uppdrag att kontakta Linda Winroth, Lidköping för kontaktuppgifter, och att snarast lägga in Lindas namn på hemsidan.

Utställningskritiker 2022 till AK:

Ingrid har meddelat SvTek att Rasklubben f.n. inte har någon avelsansvarig, så kritikerna får samlas hos SvTek t.v.

Terrier i Jakthund nr 1/2023: Tyvärr har vi inget material att bidraga med i år heller.

Inbjudan Elmia Game Fair 18-20/5:

Ylva kontaktar Mikaela och hör med henne om hon vet någon som kan vara intresserad av att medverka.

Förslag tillägg poäng Rallylydnadschampionat för årets rallylydnadsfox:

Karoline Lindahl har skickat in förslag på att Rallylydnadschampionat ska ge 15p.

Styrelsen beslutar enligt Karolines förslag. Reglerna gäller retroaktivt från 2023-01-01.

Sponsring 2 deltagare SvTeks viltspår-SM:

Efter diskussion beslutar styrelsen att sponsra startavgiften för två hundar.

Ekonomi

Redovisning medlemsantal och 3-kronan:

2022-12-31

Fullbetalande medlemmar 132st
Familjemedlemmar 9st
Utländska medlemmar 8st
Hedersmedlemmar 2st
Totalt antal medlemmar 151st.
3-kronan är betald den 5 januari.

Medlemmar som betalt in för 2023

Fullbetalande 49st
Familjemedlemmar 3st
Utländska medlemmar 6st.

Resultat- och balansräkning samt Rambudget 2023:

Ulrika håller på att göra dem klara för revision. Klubbens ekonomi är fortsatt stabil.

Klubbprylar: Ylva meddelar att muggarna tyvärr har tagit slut, så nu får hon börja leta på andra ställen som har liknande muggar.

Ulrika letar pins och tygmärken till nästa möte.

Hemsidan/ Facebook

Årsbästavinnare: Samtliga Årsbästalistor publicerades på hemsidan 17/1, eftersom det dröjde innan Grattiskorten nådde fram till alla vinnare.

Foto: I år fick Ingrid jaga foto på samtliga årsbästahundar, vilket är ett stort jobb. Det borde vara poängberäknaren i de olika grenarna, som förutom att ta fram listan, även ber ägarna till hundarna på listan att skicka in foto till dem. När detta är klart skickas allt till styrelsen.

Samordning sker då så att allt läggs in samtidigt på hemsidan och Facebook.

Rapporter

Rasfolder: Inget att rapportera.

Rasmonter Stockholms Hundmässa: Stort TACK till Susanne och Susanna som organiserade och genomförde allt på bästa sätt. Många besökare och många klappvänliga släthår fanns på plats med glada ägare som delade mig sig av vår härliga ras.

Julkalendern: Susanne och Elisabet höll i denna, som var helt fantastisk detta år.

Stort TACK till er båda!

Specialen 18/5 2024

Plats: Tånga Hed är bokad efter meddelande från kassör.

Domare: Lena har kontaktat föreslagen domare som tackade för förfrågan, men avböjde att döma. Ny domare kom på förslag, och Lena kontaktar denna.

Aktiviteter

Hundarna på fortet i Malmö 22/1, 19/2, 25-26/3 läger, 30/4

Träningsdag olika grenar i Knivsta 26/3

Vårpromenad på fem olika platser i landet 14/5

Årsmöte

Årsmöteshandlingarna har börjat förberedas.

Proposition ska skrivas angående slopande av att förare ska vara medlem vid Årsbästatävlan.

Lotta Fogelström ansluter till mötet

Valberedningen: Lotta meddelar att Helena P avgått som avelsansvarig och ur valberedningen, liksom Krister O fr o m 1/1, så Lotta är nu ensam kvar.

Styrelsen uppdaterar Lotta med vilka som blir kvar, och vilka som lämnar styrelsen vid årsmötet. Lotta och styrelsen fortsätter hålla kontinuerlig kontakt fram till årsmötet. Styrelsen tipsade Lotta om att även kontakta revisorerna, som kan hjälpa till med arbetet.

Lotta F lämnar mötet

Susanne lämnar mötet

Släthåret

Årsbästavinnare listor + foto + intervjuer

Domarpresentation

Annons Specialen och inbjudan till årsmötet

Terrierposten

Årsbästavinnare

Specialen + Årsmöte

Rasmonter Stockholms Hundmässa

Nästa möte

Nästa möte blir 14/2.