Styrelseinformation 2023-09-07

Informationslapp till aktivitetsansvariga godkännes och kommer att skickas ut vid tillfälle. 

Beslut om att ansöka om officiell utställning 2025. Domare till 2024 och 2025 är på gång.