Styrelseinformation 2023-11-20

Susanne Kryhl rapporterade om den inofficiella utställningen i Falsterbo 6/7-24 vi har tid på stora hoppbanan 9.00-14.30, bestämdes att ha två ringar Helena Peterzéns och Susanne Kryhl tar varsin ring och rasgruppsbedömningen görs direkt efter avslutad grupp är bedömd. Promenad 25/11 i Skåne.

Beslutades att Ann-Chatrine Lundström deltar på ordförande konferens SvTek 15/1-24 via Zoom. Och att hon också åker till Bålsta på SKKs avelskonferens den 10-11/2-24.

Beslutades att Ann-Chatrine Lundström blir kontakt person för Slätåret.

Vi skall uppdatera poäng beräkningen för Rally lydnad och Viltspår så att det i möjligaste mån följer SvTeks räkning. NW och Lydnads beräkningen lämnas oförändrad.