Medlemskap för 2024

För att inte missa tidningen Släthåret nr 1/24 så måste vi ha betalningen på din medlemsavgift senast den 10 febr. Vi måste ju veta hur många ex som skall tryckas! I mån av tillgång kan tidningen skickas till dig efter detta datum men tyvärr kostar det dig ca 30:- i portoavgift.

Medlemsavgift 250:-/kalenderår
Familjemedlem 100:-
Utländsk medlemsskap 325:-

Plusgiro 96 70 57-1
Bankgiro 308-3557

Mvh/Kassören