Hundkapplöpning för terrier! från Östsvenska Terrierklubben

”Östsvenska Terrierklubben upprepar förra årets succé med hundkapplöpning bara för terrier. 

Denna gång möts vi söndag 24 september kl 11.00 på Åkers Kanal Greyhound park i Åkersberga. Varje deltagande hund får möjlighet att springa efter en ”trasa” 100 meter två gånger var. Maxantalet deltagande hundar är 25 stycken och som ägare får du anmäla maximalt två hundar. 

Om du vill vara med så anmäl dig till kerstinekegren1@gmail.com och ange ditt namn, hundens namn och dess ras. Sista anmälningsdag är fredag 15 september. Deltagaravgiften är 150 kr per hund och då ingår även grillad korv mm. Deltagaravgiften betalas in på ÖsTeks  plusgironummer 56363-5 (ange ordet hundkapplöpning samt ditt namn). Ingen anmälan är gällande förrän betalningen är genomförd.

Har du frågor så kontakta Kerstin Ekegren på tel 072-522 10 25.

Alla ÖsTekmedlemmar och deras terrier (oavsett ras) är välkomna att delta.”