Styrelseinformation 2023-06-12

Susanne Kryhl deltar i Jägersro Hund 2023. 

Kassören Marianne vill använda sig av systemet Visma så hon kollar på möjligheten att ordna det.

Helena Peterzens tar på sig rollen som avelsansvarig.

Poängberäkningslistor 2023
Årets släthår – Ingrid Olsson
Årets agilityfox – Susanne Streltzer
Årets jaktfox – Elisabet Kinnby
Årets lydnadsfox – Ylva Edgren
Årets rallylydnadsfox – Karoline Lindahl
Årets viltspårsfox – Susanne Streltzer
Årets noseworkfox – Birgitta Wenzer

Aktiviteter som skall arrangeras i klubbens namn måste godkännas av styrelsen för att i första hand undvika dubbelbokning. Med tanke på våra få aktiviteter så vill vi undvika detta. 

Susanne Streltzer fortsätter jobbet med tidningen.