Styrelseinformation 2023-12-20

Elisabet Kinnby har kontaktat alla aktivitetsansvariga.

På Facebook läggs det ut påminnelse om medlemsavgiften för 2024.

Vi får försöka förtydliga skillnaden mellan facebookgrupper och rasklubben.

Blomma skickas till redaktören Susanne Streltzer som tack för jobbet hon lägger ner på tidningen. 

Årsbästavinnarna presenteras på Facebook och Hemsidan. 

Ordförande på Årsmötet samt ringsekreterare på Specialen kontaktas.

Rosetter vi har kollas över.